Kaikki tiedotteet

28.06.2018 | Uutinen

Uusiutuva sähkö entistäkin suositumpaa – siirtohinnoittelu kismittää

Suomalaisten asenteet uusiutuvaa energiantuotantoa kohtaan ovat muuttunut koko ajan myönteisemmiksi. Jo lähes kolmasosa kotitalouksista käyttää uusiutuvaa sähköä, kertoo tuore tutkimus. Käsitykset energia-alasta ovat Suomessa myönteisempiä kuin Ruotsissa. Sähkön siirtohinnoittelua ei kuitenkaan pidetä kohtuullisena.

Asenteet uusiutuvia energia-aloja kohtaan ovat muuttuneet koko ajan myönteisemmiksi. Tiedot käyvät ilmi Kantar TNS:n uudesta Energia-alan kuluttajatutkimuksesta, johon haastateltiin 1147 henkilöä toukokuussa 2018.Trendi ei näy pelkästään asenteissa, vaan myös ostokäyttäytymisessä. Esimerkiksi Kotimaan Energiassa vihreän sähkön suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Ympäristöystävällisesti tuotetusta sähköstä ollaan valmiita maksamaan myös hiukan tavallista sekasähköä enemmän, kertoo Kotimaan Energian tuotepäällikkö Kiti Ryytty.

– Kuluttajien kiinnostus vastuullisia valintoja ja ympäristöarvoja kohtaan on meillä kasvanut koko ajan. Vihreä valinta -lisäpalvelun suosio on jopa viisinkertaistunut viimeisen puolen vuoden aikana. Vastuullisten tuotantomuotojen lisäksi teemme jokaisesta ympäristöystävällisestä Aurinkoenergia- tai Vihreä valinta -palvelusta vuosilahjoituksen Itämeren suojeluun.

Tänä vuonna yhtiö lahjoitti asiakkaidensa puolesta yli 40 000 euroa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille. Vihreä Valinta -sähkössä käytetään energianlähteenä Guarantee of Origin -alkuperäsertifioitua vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaa. Aurinkoenergia-lisäpalvelun ottamalla saa sähkönsä sataprosenttisesti aurinkovoimasta.

Ruotsissa uusiutuvat suositumpia kuin Suomessa

Kantar TNS:n energia-alan tutkimuksen mukaan aurinkoenergialla on energiamuodoista paras maine. 63 prosenttia suomalaisista pitää sitä erittäin hyvänä energiamuotona. Kasvua viime vuodesta on kuusi prosenttiyksikköä. Ruotsin lukuihin on kuitenkin vielä matkaa: siellä peräti 78 prosenttia pitää aurinkoenergiaa erittäin hyvänä energiamuotona. Toiseksi parhaana uusiutuvana energiamuotona pidetään vesivoimaa, jota 52 prosenttia pitää erittäin hyvänä. Vesivoiman suosio on kasvanut viime vuodesta peräti seitsemän prosenttiyksikköä. Tuulivoimaa pitää erinomaisena tuotantomuotona lähes puolet suomalaisista, 47 prosenttia. Myös tuulivoiman suosio on kasvanut seitsemän prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Ruotsissa 62 prosenttia pitää tuulivoimaa erinomaisena energiamuotona.

– Ruotsissa uusiutuvat energiamuodot ovat jo pidempään olleet hyvin suosittuja. Suomessa aletaan vasta nyt saavuttaa samaa tasoa. Meillä kokonaiskäsitys energia-alasta on kuitenkin selvästi myönteisempi: jopa 70 prosentilla on alasta postitiivinen käsitys, kun Ruotsissa vastaava luku on 47, kertoo Kantar TNS:n kuluttajaymmärryksesta vastaava johtaja Tarja Pentilä.

Ydinvoima on epäsuosituin energian tuotantotapa. Vain neljännes piti sitä erinomaisena tai erittäin hyvänä. Tosin myös ydinvoiman suosio on kasvanut 6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Sen sijaan vain 13 prosenttia oli sitä mieltä, että siirtohintojen korotukset ovat olleet kohtuullisia. Laskua viime vuodesta on 5 prosenttiyksikköä.

Omat ilmastoteot kiinnostavat

Kuluttajat näkevät entistä selvemmin oman vastuunsa osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Viimeisen vuoden aikana 19 prosenttia suomalaisista oli tehnyt omia ilmastotekoja aiempaa enemmän. Uusiutuva sähkö oli käytössä 30 prosentissa vastaajien kotitalouksissa. Uusiutuva sähkö oli käytössä 30 prosentissa vastaajien kotitalouksissa. Lähes neljännes (23 %) vastaajista ilmoitti, että olisi valmis maksamaan uusiutuvasta sähköstä myös ylimääräistä hintaa.

Lisätietoja:

Vihreä valinta: https://www.kotimaanenergia.fi/kampanjat/vihrea-valinta

Aurinkoenergia: https://www.kotimaanenergia.fi/kampanjat/aurinkoenergia

  • Kiti Ryytty, tuotepäällikkö, Kotimaan Energia Oy, puh. 040 709 5438, kiti.ryytty@kotimaanenergia.fi
  • Tarja Pentilä, Director, TNS Mind & Insight, puh. 040 516 3799, tarja.pentila@tnsglobal.com

Tiedot perustuvat Kantar TNS:n uuteen Energia-alan kuluttajatutkimukseen, johon vastasi 1147 henkilöä. Tutkimuksen ajankohta oli toukokuu 2018.

Tietosuoja ja evästeet