Kaikki tiedotteet

07.04.2016 | Uutinen

Suomalaiset tuntevat sähkösopimuksensa sisällön heikosti, yhtiötä vaihdetaan harvoin

Yli puolet suomalaisista (52 %) ei ole koskaan vaihtanut sähköyhtiötä. Moni myös tuntee sähkösopimuksensa sisällön melko huonosti.

Peräti puolet suomalaisista (52 %) ei ole koskaan vaihtanut sähköyhtiötä. Viimeisen vuoden aikana sen on tehnyt 16 % suomalaisista ja kauemmin kuin vuosi sitten sähköyhtiötä on vaihtanut 29 % suomalaisista. Tiedot käyvät ilmi TNS Energiabarometrista, jonka tiedonkeruu suoritettiin helmikuussa 2016.

Sopimuksen sisältö tunnetaan heikosti

Myös sähkösopimuksen sisältö on monella melko heikosti hallussa: esimerkiksi joka toinen (46 %) vastaajista ei tiennyt, onko hänen käyttämänsä sähkö ympäristömerkittyä. Samoin reilusti yli puolet (57 %) vastaajista ei osannut kertoa, onko hänen käyttämänsä sähkö pörssisähköä. Lähes joka kymmenes (7 %) ei osaa sanoa sitäkään, onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva.

”Sähkösopimuksen sisältöön kannattaa ehdottomasti tutustua tarkemmin. Keskeisimmät asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, ovat hinnan muodostumisperiaate sekä tietysti arvovalintoihin liittyvät seikat kuten käytetty energianlähde”, sanoo myyntijohtaja Petteri Kaijasilta Kotimaan Energiasta. ”Asumismuotoon ja kulutustottumuksiin sopivalla sopimuksella voi vuositasolla säästää pitkän pennin.”

Hinta painaa vaakakupissa, vertailusivut koetaan hyödyllisiksi

Hinta on merkittävässä roolissa siinä, miten tyytyväisiä ihmiset sähköyhtiöönsä ovat. Muita sähköyhtiötä koskevia toivomuksia ovat muun muassa mahdollisuus sähkön kulutuksen ajantasaiseen seuraamiseen, ystävällinen asiakaspalvelu, edullinen sähkö ajankohdasta riippuen, vastuullisuus sekä ympäristöystävällisyys.

Sähköyhtiön vaihtajista puolet (50 %) hyödyntää hintavertailusivustoja sähköyhtiön valinnassa. Heistä 39 % katsoi niistä olevan suurta tai todella suurta hyötyä ja peräti yhdeksän kymmenestä (86 %) katsoo sivustojen auttavan valinnassa. Käytetyimmät hintavertailusivustot ovat sahkovertailu.fi ja sahkonhinta.fi.

Lähde: TNS Energiabarometri 2016

Tutkimukseen vastasi 1 500 kotitaloutensa sähkösopimuksen tai -sopimukset tuntevaa tai sopimuksista päättävää henkilöä. Otanta edusti täysi-ikäistä suomalaisväestöä sekä sukupuolen osalta että alueellisesti. Tiedonkeruu tehtiin internetkyselynä TNS Gallup Forum -paneelissa 11–19.2.2016

Lisätiedot: Myyntijohtaja Petteri Kaijasilta, Kotimaan Energia, puh. 0400 418 156, petteri.kaijasilta@kotimaanenergia.fi

Tietosuoja ja evästeet