Kaikki tiedotteet

11.12.2015 | Uutinen

Kotimaan Energian omistava norjalainen Hafslund suunnittelee sähkönmyyntitoimintansa listaamista pörssiin

Norjalainen Hafslund-konserni on käynnistänyt selvitystyöt sähkön myyntiin keskittyvän Hafslund Market -liiketoimintayksikkönsä eriyttämiseksi muusta konsernin liiketoiminnasta. Samalla tavoitteena on Hafslund Marketin listaaminen pörssiin vuoden 2016 aikana. Toteutuessaan suunnitelmat tukisivat konsernin vahvaa kasvustrategiaa Ruotsin ja Suomen sähkömarkkinoilla. ”Käyty listautumiskeskustelu on näkökulmastamme erittäin mielenkiintoinen asia”, sanoo Hafslund-konserniin kuuluvan Kotimaan Energian toimitusjohtaja Kenneth Hedman.

Vahvasti kasvanut ja hyvää tulosta tekevä Hafslund Market on jo nyt Pohjoismaiden viidenneksi suurin sähköntoimittaja. Hafslundin konsernijohtajan Finn Björn Ruyterin mukaan Hafslund Marketin mahdollisesta listautumisesta saatava hyöty tukisi paikallisten sähköyhtiöiden kilpailukykyä ja vahvaa kasvustrategiaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla edelleen, sekä antaisi niille entistäkin paremmat edellytykset vastata sähkömarkkinoiden muutoksiin.

Hafslund Marketiin kuuluvilla sähköyhtiöillä on yhteensä yli miljoona yksityis- ja yritysasiakasta Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Hafslundin sähkötuotteita myydään Pohjoismaissa konsernin paikallisten sähköyhtiöiden brändinimillä: Suomessa Kotimaan Energia, Norjassa Hafslund Ström ja Norges Energi sekä Ruotsissa Sveriges Energi ja Göta Energi.

Arvoketju muutoksessa

Eriyttämisstrategian taustalla ovat muun muassa käynnissä olevat muutokset sähkömarkkinassa. Energiateollisuuden toimintapuitteet ja arvoketju tulevat muuttumaan lähitulevaisuudessa merkittävästi muun muassa älykkäiden sähköverkkojen avaamien uusien mahdollisuuksien myötä. Samalla myös sähkönmyyntitoiminnan arvoketju ja maantieteellinen markkina poikkeavat merkittävästi Hafslundin muista liiketoimintayksiköistä.

”Käyty listautumiskeskustelu on Kotimaan Energian näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen asia. Olemme havainneet jo nyt mittakaavaetuja suureen sähkönmyyntiyritysryppääseen kuulumisesta. Toiminnan eriyttäminen ja listaaminen antaisivat meille entistäkin paremmat eväät tehostaa liiketoimintamalliamme ja loisivat parhaat mahdolliset lähtökohdat markkinoiden muutoksiin varautumiselle”, Kotimaan Energian toimitusjohtaja sekä Hafslund Market -liiketoimintayksikön johtoryhmän jäsen Kenneth Hedman sanoo.

Lisätietoja: Kenneth Hedman, Kotimaan Energian toimitusjohtaja, puh. 050 570 0333, kenneth.hedman@kotimaanenergia.fi

Tietosuoja ja evästeet