Kaikki tiedotteet

22.03.2019 | Uutinen

​Kotimaan Energialla sähköyhtiöiden tyytyväisimpiä asiakkaita

​Kotimaan Energialla sähköyhtiöiden tyytyväisimpiä asiakkaita

Kotimaan Energialla on enemmän tyytyväisiä asiakkaita kuin muilla sähköyhtiöillä keskimäärin. Tulos käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä asiakaskokemustutkimuksesta.

Kotimaan Energialla on enemmän tyytyväisiä asiakkaita kuin muilla sähköyhtiöillä keskimäärin. Tulos käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä asiakaskokemustutkimuksesta. Kotimaan Energia oli myös ylivoimainen, kun mittareina olivat palvelukokemus ja sähkösopimuksen solmiminen sekä yhteydenpito.

Kantar TNS:n tuoreen tutkimuksen mukaan 90 prosenttia Kotimaan Energian asiakkaista kokivat sähkösopimuksen solmimisen myönteisenä, kun alalla keskimäärin asiakastyytyväisyys sähkösopimusta tilattaessa oli 82 prosenttia. Viime vuodesta tyytyväisten asiakkaiden määrä Kotimaan Energialla oli kasvanut viidellä prosentilla. Kotimaan Energian tapaan tehdä sähkösopimus oli 33 prosenttia asiakkaista erittäin tyytyväisiä, kun vastaava luku oli tutkimuksen muilla sähköyhtiöillä keskimäärin 24 prosenttia.

Kantar TNS -tutkimuksen mukaan Kotimaan Energian asiakkaat toivoivat muita sähköyhtiöitä selvästi vahvemmin yhteydenottoa puhelimitse. Kotimaan Energian asiakkaista 61 % toivoivat mieluiten yhteydenottoa puhelimitse, kun alalla keskimäärin määrä oli vain 19 %. Myös yhteydenottoa sähköpostitse tai tekstiviestitse toivottiin Kotimaan Energialla keskimäärin muita sähköyhtiöitä enemmän.

– Sähkösopimuksen solmimisessa asiakkaat kokivat, että Kotimaan Energia oli ehdottomasti alan parhaimmistoa. Asiakkaamme näyttävät olevan erittäin tyytyväisiä siihen, että solmimme sähkösopimuksen vaivattomasti puhelimessa, iloitsee Kotimaan Energian liiketoimintajohtaja Tuomas Oksanen.

Palvelukokemuksessa Kotimaan Energia oli ylivoimainen alan keskiarvoon verrattuna. Kotimaan Energian palveluun oli tyytyväisiä lähes 72 prosenttia asiakkaista, kun alan keskiarvo on 57 prosenttia. Palveluun tyytyväisten määrä kasvoi Kotimaan Energian asiakkailla kuusi prosenttia viime vuodesta.

– Kotimaan Energian ytimessä on alusta asti ollut mutkaton palvelu. Siksi yhtiö on erityisen iloinen viime vuoden asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista. Asiakastyytyväisyyttä on seurattu Kotimaan Energiassa systemaattisesti. Asiakaskokemusta on käsitelty myös paljon yhdessä henkilöstömme kanssa. Olemme pohtineet asiakkaan kohtaamista ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Haluamme varmistaa inhimillisen ja empaattisen lähestymistavan kaikissa tilanteissa, Tuomas Oksanen summaa. Kannustamme kuluttajia tai asiakkaitamme rohkeasti olemaan suoraan meihin yhteydessä, mikäli syntyy kysymyksiä sähkösopimuksesta tai esimerkiksi sähkösopimuksen myyntitapahtumasta. Autamme mielellämme!

Lähde: Kantar TNS:n tutkimus sähköyhtiöiden asiakastyytyväisyydestä 11/2018. Tutkimukseen haastateltiin taloutensa sähkölaskuista vastaavia. Vuosittaiseen tutkimukseen osallistuu yli 1000 vastaajaa verkkopaneelilla. Tämän lisäksi tutkimukseen puhelinhaastateltiin 200 Kotimaan Energian asiakasta. Tutkimuksen valtakunnallinen otos koskee 18-75-vuotiasta väestöä ja on edustava iän, sukupuolen ja alueen mukaan.

Tietosuoja ja evästeet