Kaikki tiedotteet

29.11.2016 | Uutinen

Kotimaan Energia tutki: Vihreä sähkö on tärkeää suomalaisille - naiset miehiä ympäristötietoisempia

Kotimaan Energia tutki: Vihreä sähkö on tärkeää suomalaisille - naiset miehiä ympäristötietoisempia

Useampi kuin seitsemän kymmenestä suomalaisesta sanoo, ettei ole yhdentekevää, miten heidän kuluttamansa sähkö on tuotettu. Joka toiselle vihreä sähkö on myös tärkeä kriteeri sähköyhtiötä valittaessa. Naiset ovat miehiä ympäristötietoisempia.

Suomalaisille ei ole yhdentekevää, miten heidän kuluttamansa sähkö on tuotettu. Neljä kymmenestä suomalaisesta (39 %) – ja naisista lähes joka toinen (46 %) – sanoo, että sähkön tuotantotavalla on heille suuri tai erittäin suuri merkitys. Melko- tai jonkin verran tärkeänä asiaa pitää hieman yli kolmannes suomalaisista (34 %). Ei kovin tärkeäksi asian luokittelee noin joka kymmenes (11 %), ja vain kahdeksalle prosentille asialla ei ole lainkaan merkitystäSanat vaikuttavat myös tekoihin. Yli puolet suomalaisista (55 %) kertoo, että ympäristöystävällisen sähkön tarjoaminen on heille tärkeä tai erittäin tärkeä kriteeri sähköyhtiötä valittaessa, ja melko tärkeänä kriteerinä sitä pitää 17 % kansalaisista. Naisille sähkön ympäristöystävällisyys on miehiäkin tärkeämpää: heistä jopa 66 % pitää ympäristöystävällistä sähköä tärkeänä tai erittäin tärkeänä sähköyhtiön valintakriteerinä ja melko tärkeäksi kriteeriksi sen mainitsee 15 % vastaajista. Alle joka kymmenes miehistä (9 %) ja vain 2 % naisista kertoo, ettei asia ole heille lainkaan tärkeä.

Tiedot käyvät ilmi Kotimaan Energian lokakuussa 2016 tutkimusyhtiö M3:lla teettämästä tutkimuksesta, johon osallistui 1 000 suomalaista.

Mieluisimmat sähkön tuotantomuodot aurinko-, tuuli- ja vesivoima

Kun sähkön tuotantomuotoa tärkeänä pitäviltä suomalaisilta kysyttiin, mitkä ovat heille mieluisimpia energian tuotantomuotoja, vihreät arvot korostuivat entisestään. Neljä viidestä suomalaisesta valitsi uusiutuvan energian lähteen mieluisimmaksi energian tuotantomuodoksi. Eniten ääniä saivat aurinkovoima (33 %), tuulivoima (25 %) ja vesivoima (22 %). Maakaasu ja ydinvoima saivat kummatkin 4 % kannatuksen, kivihiilen ja puun suosion jäädessä yhteen prosenttiin.

– Mikäli ympäristöystävällisyys on tärkeä kriteeri omassa sähkönkulutuksessa, kannattaa varmistaa omalta sähköyhtiöltä, millä tuotantomuodolla energia on valmistettu ja onko sähkön alkuperällä kolmannen osapuolen sertifikaatti, sanoo Kotimaan Energian tuotepäällikkö Kiti Ryytty.

– Kotimaan Energian myymä sähkö on alkuperäsertifioitua Pohjoismaista vesivoimaa. Olemme ensi vuoden aikana tuomassa vesivoiman rinnalle myös muita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Tutkimusyhtiö M3:n internetpaneelissa lokakuussa 2016 tehtyyn tutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista. Otanta edusti täysi-ikäistä suomalaisväestöä sekä sukupuolen osalta että alueellisesti.

Lisätiedot: Tuotepäällikkö Kiti Ryytty, Kotimaan Energia, kiti.ryytty@kotimaanenergia.fi.

Kotimaan Energia on osa norjalaista Hafslund-konsernia. Jo vuonna 1898 perustettu Hafslund on Norjan suurin verkkoyhtiö sekä merkittävä uusiutuvan energian tuottaja, jolla on yli miljoona asiakasta Pohjoismaissa. Hafslund-konserniin kuuluvat lisäksi mm. Norges Energi, Sveriges Energi sekä Göta Energi. Kotimaan Energia myy sertifioitua vesivoimalla tuotettua ympäristöystävällistä sähköä.

Tietosuoja ja evästeet