Kaikki tiedotteet

10.05.2016 | Uutinen

Kolmannes ostaa vihreää sähköä – ympäristötietoisuus sähkösopimusta valittaessa nousussa

Suomalaiset ovat entistä ympäristötietoisempia sähkösopimusta tehdessään. Joka kolmas käyttää uusiutuvaa energiaa ja kaiken kaikkiaan suhtautuminen uusiutuviin energianmuotoihin on huomattavasti muita energianlähteitä suopeampaa.

Tällä hetkellä kolmannes kotitalouksista (28 %) käyttää uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Neljä kymmenestä (39 %) sanoo myös, että olisi kiinnostunut tuottamaan sähköä itse käyttöönsä.

Uusiutuva energia kiinnostaa

Suomalaiset arvottavat uusiutuvat energianlähteet reilusti muita paremmiksi. Parhaiksi energianlähteiksi vastaajat nostivat aurinkosähkön (56 % vastaajista), vesivoiman (50 % vastaajista) ja tuulivoiman (40 % vastaajista). Puun ja muun bioenergian mainitsi kolmannes (33 %) vastaajista. Ydinvoiman (22 %), maakaasun (16 %), turpeen (9 %), öljyn (3 %) ja kivihiilen (2 %) kannatus oli heikompaa.

Kolmannes ei tiedä ilmastovaikutustensa määrää

Vaikka vaikuttaa siltä, että kuluttajien tietoisuus ympäristöasioista ja energia-alasta on kasvanut, moni on melko passiivinen kulutustottumustensa suhteen. Siinä missä vajaa viidennes vastaajista (17 %) kertoo tekevänsä enemmän ilmastovaikutusten eteen, puolet suomalaisista (50 %) ei ole muuttanut tapojaan ilmastovaikutusten minimoimiseksi viimeisen 12 kk aikana ja 6 % vastaajista kertoo tekevänsä jopa vähemmän asian eteen kuin aikaisemmin. Peräti kolmannes vastaajista (28 %) ei tiedä tai ei osaa sanoa, mitä heidän ilmastovaikutuksensa ovat.

Lähde: TNS Energiabarometri 2016

Tutkimukseen vastasi 1 500 kotitaloutensa sähkösopimuksen tai -sopimukset tuntevaa tai sopimuksista päättävää henkilöä. Otanta edusti täysi-ikäistä suomalaisväestöä sekä sukupuolen osalta että alueellisesti. Tiedonkeruu tehtiin internetkyselynä TNS Gallup Forum -paneelissa 11–19.2.2016

Lisätiedot: Myyntijohtaja Petteri Kaijasilta, Kotimaan Energia, puh. 0400 418 156, petteri.kaijasilta@kotimaanenergia.fi

Tietosuoja ja evästeet